//Vị trí đặt code: Trên thẻ
Home / Du học / TOP 100 TRƯỜNG NỘI TRÚ TỐT NHẤT NƯỚC MỸ

TOP 100 TRƯỜNG NỘI TRÚ TỐT NHẤT NƯỚC MỸ

Liên hệ Tập đoàn Việt Nam Hiếu Học  để được các Thầy cô hướng dẫn chi tiết về các trường nội trú và học bổng nội trú tốt nhất nước Mỹ. Dưới đây là danh sách các trường nội trú Mỹ TOP 100 trường nội trú tốt nhất nước Mỹ mà chúng tôi gửi đến các bạn để tham khảo

St. Stephen’s Episcopal School

 • Xếp hạng 22 trường nội trú tốt nhất nước Mỹ
 • Học phí $68,895. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $30,000
 • Tôn giáo: Christian
 • Vị trí: Texas
 • Tổng số học sinh: 688
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 15%
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 35%

The Athenian School

 • Xếp hạng  30 trường nội trú tốt nhất
 • Học phí $76,800. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $26,000
 • Tôn giáo: Không
 • Vị trí: California
 • Tổng số học sinh: 530
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 13%
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 17%

The Madeira School – Trường nữ sinh

 • Xếp hạng  37 trường nội trú tốt nhất
 • Học phí $64,500. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $35,000
 • Tôn giáo: Không
 • Vị trí: Virginia
 • Tổng số học sinh: 324
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 15%
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 51%

The Stony Brook School

 • Xếp hạng  40 trường nội trú tốt nhất
 • Học phí $64,300. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $20,000
 • Tôn giáo: Christian
 • Vị trí: New York
 • Tổng số học sinh: 411
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 29 %
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 51%

Woodside Priory School

 • Xếp hạng  49 trường nội trú tốt nhất
 • Học phí $76,880. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $40,000
 • Tôn giáo: Catholic
 • Vị trí: California
 • Tổng số học sinh: 375
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 10 %
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 20%

The Village School

 • Xếp hạng  53 trường nội trú tốt nhất nước Mỹ
 • Học phí $65,680. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $15,000
 • Tôn giáo: Không
 • Vị trí: Texas
 • Tổng số học sinh: 1728
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 30 %
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 30%
 • Dạy chương trình IB, 37 môn AP

Annie Wright Schools

 • Xếp hạng  58 trường nội trú tốt nhất nước Mỹ
 • Học phí $69,000. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $30,000
 • Tôn giáo: Không
 • Vị trí: Washington State
 • Tổng số học sinh: 200
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 38 %
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 50%
 • Dạy chương trình IB, 25 môn AP

Saint Andrew’s School

 • Xếp hạng  60/400 trường nội trú tốt nhất nước Mỹ
 • Học phí $63,310. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $30,000
 • Tôn giáo: Chirstian
 • Vị trí: Florida
 • Tổng số học sinh: 625
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 14 %
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 15 %
 • Dạy chương trình IB, 29 môn AP

San Domenico School

 • Xếp hạng  61 trường nội trú tốt nhất nước Mỹ
 • Học phí $74,920. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $30,000
 • Tôn giáo: Không
 • Vị trí: California
 • Tổng số học sinh: 625
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 40 %
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 15 %

Linden Hall – trường nữ sinh

 • Xếp hạng  65 trường nội trú tốt nhất nước Mỹ
 • Học phí $60,870. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $20,000
 • Tôn giáo: Không
 • Vị trí: Pennsylvania
 • Tổng số học sinh: 220
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 35 %
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 63 %

Fountain Valley School

 • Xếp hạng  70 trường nội trú tốt nhất
 • Học phí $64,700. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $25,000
 • Tôn giáo: Không
 • Vị trí: Colorado
 • Tổng số học sinh: 225
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 24 %
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 70 %

Grier School  – trường nữ sinh

 • Xếp hạng 78 trường nội trú tốt nhất nước Mỹ
 • Học phí $57,900. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $25,000
 • Tôn giáo: Không
 • Vị trí: Pennsylvania
 • Tổng số học sinh: 300
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 45 %
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 85 %

Saint John’s Preparatory School

 • Xếp hạng 79 trường nội trú tốt nhất
 • Học phí $52,791. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $15,000
 • Tôn giáo: Catholic
 • Vị trí: Minnesota
 • Tổng số học sinh: 284
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 18 %
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 27 %
 • Dạy chương trình IB, 30 môn AP

Woodlands Academy of the Sacred Heart – trường nữ sinh

 • Xếp hạng 80 trường nội trú tốt nhất
 • Học phí $59,300. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $15,000
 • Tôn giáo: Catholic
 • Vị trí: Illinois
 • Tổng số học sinh: 145
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 14 %
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 21 %

Saint James School

 • Xếp hạng 85 trường nội trú tốt nhất
 • Học phí $52,500. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $20,000
 • Tôn giáo: Christian
 • Vị trí: Maryland
 • Tổng số học sinh: 235
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 22 %
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 75 %

Miss Hall’s School – trường nữ sinh

 • Xếp hạng 87 trường nội trú tốt nhất nước Mỹ
 • Học phí $68,250. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $30,000
 • Tôn giáo: không
 • Vị trí: Massachusetts
 • Tổng số học sinh: 219
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 37 %
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 73 %

Maumee Valley Country Day School

 • Xếp hạng 90 trường nội trú tốt nhất
 • Học phí $50,000. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $10,000
 • Tôn giáo: không
 • Vị trí: Ohio
 • Tổng số học sinh: 575
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 8 %
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 8 %

TMI Episcopal (plus Military)

 • Xếp hạng 95 trường nội trú tốt nhất
 • Học phí $54,600. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $12,000
 • Tôn giáo: Christian
 • Vị trí: Texas
 • Tổng số học sinh: 470
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 10 %
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 12 %

The MacDuffie School

 • Xếp hạng 96 trường nội trú tốt nhất
 • Học phí $57,150. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $25,000
 • Tôn giáo: không
 • Vị trí: Massachusetts
 • Tổng số học sinh: 275
 • Tỉ lệ học sinh quốc tế: 53 %
 • Tỉ lệ học sinh ở nội trú: 54 %

Forest Ridge School of the Sacred Heart – trường nữ sinh

 • Xếp hạng 99 trường nội trú tốt nhất
 • Học phí $66,900. Trung bình mức hỗ trợ tài chính: $25,000
 • Tôn giáo: Catholic
 • Vị trí: Washington
 • Tổng số học sinh: 373
 • Dạy chương trình IB, 27 môn AP

About Việt Nam Hiếu Học

Mỗi học sinh khi đến với Việt Nam Hiếu Học đều mang trên mình những đam mê và nhiệt huyết, những ước mơ và hoài bão chinh phục đỉnh cao, đổi thay thế giới.

Check Also

TOP 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỐT NHẤT CANADA 2023

Nội dung:St. Stephen’s Episcopal SchoolThe Athenian SchoolThe Madeira School – Trường nữ sinhThe Stony Brook …